top of page

방송 & 유튜브

167290679948_20230106.png

성북구청 (성북TV)

​- '성북하이' (1회~6회) 기획, 연출, 편집

    [예능]  22.08.~23.01

https://www.youtube.com/watch?v=SJqCQPsTakg

- 'what is groove' (1회,2회) 기획, 연출, 편집

   [뮤직비디오]  23.02.~23.03

https://www.youtube.com/watch?v=_khwTeNRpW0

https://www.youtube.com/watch?v=erFdK_f3IRo&t=28s

본편 썸네일 2.png

아이돌 걸그룹  mimiirose(미미로즈)

​- mimirose 컴백 홍보영상 촬영,조명

    [홍보영상]  24.05

https://www.youtube.com/watch?v=fKuug6eGoBs

서울대 로고.jpg

서울대학교 대학원

​- '서울대학교 대학원 홍보영상' (2024년도 모든 학부)  촬영,조명

    [홍보영상]  23.11~23.12

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVHPuY7CGZ6KKetoXVMBoTT4gWxyddwgS

article_13103354863590_edited.jpg

경기도의회

golf.PNG

screen golfzon (TV 방송)

​- '터치' (1회~10회) 제작팀

    [웹드라마]  23.10

https://www.youtube.com/watch?v=b4vDqIRIinA&list=PLQpbSI4YEdmphvSn6RqIDhNS9zmSTjfrz&index=17

​- '원온을 노려라 이글이글' (1회~16회) 촬영, 편집(디자인 제외)

    [스튜디오, 예능]  20.06.03~20.09.02 (방영일 기준)

https://www.youtube.com/watch?v=a0jp2O7sBCA

국세청.jpeg

국세청

-'이별의 순간'  촬영, 조명

  [웹드라마]  2021.09.07

https://www.youtube.com/watch?v=saHZWgG59uE

서교청.jpeg

서울시 교육청

-'코로나 극복송' (1화,2화)  촬영,  편집

  [예능,메이킹]  2020.12.16

https://www.youtube.com/watch?v=qJlkeOMv04I

-'신규교사 꿀팁 켈리쌤 편' (1화,2화)  촬영, 편집

 [스튜디오, 정보성]  2020.12.20

https://www.youtube.com/watch?v=aGFilG2V7vI

문날_edited.jpg

문화가 있는 날

-'문날을 빛내다'  촬영

  [정보성, 인터뷰]  2021.09.29

https://www.youtube.com/watch?v=xghG6IdoYCE

bottom of page